icon-close

Waar komt de naam TEGEN-BEELD vandaan?

De naam TEGEN-BEELD staat voor een beeld dat tegen een muur wordt geschilderd, maar zegt ook iets over de leden van de Stichting en hun manier van werken: tegendraads. Tegen de gewone gang van zaken ingaan, een ander beeld laten zien. Ben Walenkamp en Jan Willem Bruins willen tegenwicht bieden aan de culturele verarming in dit land en mensen meer vertrouwd maken met literatuur en poëzie in andere talen.