icon-close

Verlaine (1938)

J.C. Bloem

illustratie: lees in nederlands
icon-close

Verlaine

De wereldwijzen zijn de onwijsten,
De onnoozle flinken, die vanzelf
Zich wringen in de krapste lijsten,
Zich krommen onder elk gewelf

Wat geeft het lot aan de gedweesten,
De dienenden mèt heug en meug?
Een vorm, gebootst op geijkte leesten,
Een muffe bete, een zure teug.

De wereld is een sluw belover,
Een bieder vol arglistigheid;
Maar slaat gij toe - gij houdt niets over:
Gij zijt èn koop èn koopsom kwijt.

Waarom dan 't hart te laten derven,
Den weg langs naar het eind der reis,
En niet gelijk Verlaine sterven,
Dichter en dronken, vuil en wijs?

icon-close

Listen to this poem in Dutch.
Voiced by: Lex van Itterson

illustratie: ik heb een verhaal bij dit gedicht
icon-close

Share your story

Does this poem hold a special place in your heart? For example, do you remember when you first read the poem? Or did you come across it someplace unexpected? Let us know! We would love to add your story to our website.

illustratie: gedicht in leiden
icon-close

J.C. Bloem in Leiden

Photo Inge Harsten

J.C. Bloem leefde van 1900 tot 1905 in Leiden op de Langebrug 107. Op die plek realiseerde Stichting TEGEN-BEELD in 1993 dit muurgedicht. Het was het 10e muurgedicht in de stad. In de loop der tijd is het muurgedicht helaas overwoekerd geraakt door klimop en zodanig beschadigd dat het nu niet meer te zien is.

Let op: dit gedicht is helaas niet meer goed te zien. Mogelijk wordt het in de toekomst gerestaureerd.

illustratie: video
icon-close

Dit gedicht is op muziek gezet door de Leidse band Street Fable.

illustratie: meer weten
icon-close

Learn more

This entry was written by Het Taalmuseum in collaboration with Chris Flinterman. The following publications were consulted: