icon-close

The hours rise

Edward Estlin Cummings

illustratie: lees in nederlands
icon-close

de uren rijzen

de uren rijzen sterren afleggend en het is
morgen
in de straat van de lucht loopt het licht gedichten strooiend

op de aarde wordt een kaars
gedoofd de stad
ontwaakt
met een lied op haar
lippen met dood in haar ogen

en het is morgen
de wereld
gaat door dromen te vermoorden....

ik zie in de straat waar sterke
mannen brood opgraven
en ik zie de harde gezichten van
mensen voldaan lelijk hopeloos wreed gelukkig

en het is dag,

in de spiegel
zie ik een tengere
man
dromen
dromend
dromen in de spiegel

en het
schemert op aarde

men steekt een kaars aan
en het is donker.
de mensen zijn in hun huizen
de tengere man in zijn bed
de stad

slaapt met de dood op haar lippen een lied in haar ogen
de uren dalen
sterren aantrekkend....

in de straat van de lucht loopt de nacht gedichten strooiend

Vertaling: Luc Wenseleers

icon-close

Listen to this poem in English.
Voiced by: Rick van Vliet

illustratie: ontstaan van dit gedicht
icon-close

Stories from Leiden

Tourists recite this poem and share their thoughts.

Filmclip: Leendert Beekman, Michiel Keller.

illustratie: ik heb een verhaal bij dit gedicht
icon-close

Share your story

Does this poem hold a special place in your heart? For example, do you remember when you first read the poem? Or did you come across it someplace unexpected? Let us know at muurgedichten@taalmuseum.nl! We would love to add your story to our website.

illustratie: gedicht in leiden
icon-close

E.E. Cummings in Leiden

Photo Inge Harsten

illustratie: video
icon-close

Dit gedicht is op muziek gezet door de Leidse band Street fable. 

illustratie: lees dit gedicht in het engels
icon-close

the hours rise

the hours rise up putting off stars and it is
dawn
into the street of the sky light walks scattering poems

on earth a candle is
extinguished the city
wakes
with a song upon her
mouth having death in her eyes

and it is dawn
the world
goes forth to murder dreams....

i see in the street where strong
men are digging bread
and i see the brutal faces of
people contented hideous hopeless cruel happy

and it is day,

in the mirror
i see a frail
man
dreaming
dreams
dreams in the mirror

and it
is dusk on earth

a candle is lighted
and it is dark.
the people are in their houses
the frail man is in his bed
the city

sleeps with death upon her mouth having a song in her eyes
the hours descend,
putting on stars....

in the street of the sky night walks scattering poems