icon-close

Serat Kalatidha

Radèn Ngabèhi Ranggawarsita

illustratie: lees in nederlands
icon-close

Een duistere tijd

(de zevende strofe)

Leven in een tijd vol dwaasheid
vergt het uiterste van de mens
Met de dwazen meedoen is onverdraaglijk
maar als je niet doet wat allen doen
schiet je aandeel je voorbij
en kom je van de honger om
Gelukkig wil de Heer het zo:
hoe voorspoedig ook zij die vergeten
voorspoediger nog zijn zij die op hun hoede blijven

Vertaling: Bernard Arps

icon-close

Are you a native speaker of Javanese and would you like to recite this poem? Contact us at muurgedichten@taalmuseum.nl!

illustratie: ik heb een verhaal bij dit gedicht
icon-close

Share your story

Does this poem hold a special place in your heart? For example, do you remember when you first read the poem? Or did you come across it someplace unexpected? Let us know at muurgedichten@taalmuseum.nl! We would love to add your story to our website.

illustratie: gedicht in leiden
icon-close

Ranggawarsita in Leiden

Photo Inge Harsten

illustratie: lees dit gedicht in het engels
icon-close

Serat Kalatidha

Amenangi jaman édan
ewuh-aya ing pambudi
mèlu édan nora tahan
yèn tan milu anglakoni
boya keduman mélik
kaliren wekasanipun
dilalah karsa Alah
begja-begjané kang lali
luwih begja kang éling lawan waspada

illustratie: video
icon-close

Lister to Serat Kalatidha.

illustratie: meer weten
icon-close

Learn more

This entry was written by Het Taalmuseum. The following publications were consulted:

  • Sporen van Indië en Indonesië in Leiden