icon-close

Hoeveel muurgedichten zijn er in Leiden te vinden?

Stichting TEGEN-BEELD heeft inmiddels 114 muurgedichten gerealiseerd, in sommige gevallen met partners. Helaas zijn sommige gedichten inmiddels verdwenen door renovatie en sloop van gebouwen. Er zijn ook enkele muurgedichten in Leiden te vinden die door anderen zijn gerealiseerd.