Terug Home Opvolgend muurgedicht
Bookmark and Share

Kees Buurman , Vlieger (2)

Kees Buurman - Vlieger (2)


Dichter: Kees Buurman, Nederland, 1933 - 1997
Gedicht: Vlieger (2)
Locatie: Broekplein 2, Leiden
Sinds: Oktober 2000 (nummer 78)

Nederlands
Vlieger (2)

De vlieger die
de nachtlucht
zichtbaar maakt,
een snelle schaduw 
en een dans is,
de blauwe spiegel
van mijn ziel,
zingt fluisterend
mijn woorden weg
in wind.

Twee draden
brengen kracht omlaag
en bevestigen mijn voeten
aan de grond.

Even speel ik
het universum,
terwijl in mijn buik
een vlieger
vlindert.

(Kees Buurman: Adem; gedichten.
Kopwit Leiden, 2003)

Engels
Kite (2)

The kite
that makes the 
nightwind visible,
is quick shadow
and dance,
blue mirror 
of my soul,
sings my words
whispering
away in the wind.

Two strings
bring down energy
and fasten my feet
to the ground.

For a moment I play
universe,
while in my belly
a kite
flutters its wings.

(Vert. Cliff Crego)


Op

Postume uitgave Kees Buurman

Er is een postume uitgave verschenen met gedichten van de Leidse beeldend kunstenaar Kees Buurman (1933 - 1997). Eerder verschenen al drie bundels van Buurman. De nieuwe uitgave, met als titel 'Adem', bestaat uit drie delen. In 1993 wilde Buurman de hemel beschilderen en begon hij met het ontwerpen van vliegers. De ervaring bij het besturen daarvan resulteerden in de gedichten verzameld in deel 1 onder de titel: 'Vliegeren'. In deel 2, 'Overpeinzingen' komt Buurmans affiniteit met het zenboeddhisme tot uitdrukking. Deel 3 van de bundel, 'De Ochtenden', is geschreven vlak voor zijn aangekondigde dood. Het boekje is verschenen in een oplage van 200 genummerde exemplaren bij de Leidse uitgeverij Kopwit.

(Leidsch Dagblad 6 december 2003)


Op

Gedichten van Kees Buurman

AdemHaiku's zijn niet mijn favoriete dichtvorm. Kees Buurman (1933-1997) was een Leids beeldend kunstenaar en haiku-dichter. Laat ik dat nuanceren: het enige dichtwerk dat ik van Buurman kende, was naar vorm en inhoud erg haiku. Buurmans zojuist postuum uitgeven bundel Adem is qua vorm niet haiku, maar ademt een oosterse geest. Het voorwoord van deze bundel , waarin Adriana Brunsting herinnert aan Buurmans poging om in 1993 de hemel te beschilderen en aan Buurmans fascinatie voor vliegers, zet dat nog wat sterker aan. Toch valt er genoeg aan Buurmans dichtwerk te genieten. De bundel is een uitgave van Kopwit, als altijd smetteloos verzorgd en in kleine oplaag (200 ex.!). Misschien niet Buurmans mooiste gedicht, maar wel typerend, is:

Een Hollandse dichter over Zen

Waar dichter
bij de waarheid
dan het weten,
het waarnemen
een schaduw is
van zien,
is,
door straten gaan,
de straat belopen
en luchten zien
is adem halen.

Kees Buurman: Adem; gedichten. Kopwit Leiden, 2003

(Jos Damen in 'Jos las Leids' in Forum, Nieuwsbrief van de Faculteit der Letteren, Jaargang 3, nummer 6, december 2003)


Op

Links    :

Op Terug Home Opvolgend muurgedicht